design studio - ateliér reklamního designu  
Design studio
Design studioCo dělámeDesign studioReferenceDesign studioO firměDesign studioKontaktDesign studio
Design studio
 
 
přehled služeb
 
design firemních logotypů
corporate design (firemní styl)
grafický design & dtp
webdesign (prezentace)
3d animace & design
produkční služby
tiskové služby
fotografické služby
 
Další projekty
 
Profesionální design firemních logotypů a corporate identity.
Firemní logo
 
partneři a reklama
 
Jsme členy Hospodářské komory České republiky
 
Czechdesign.cz

SISO Production
 
 
Design firemních log
 
F
iremní logo je základním stavebním kamenem dobrého Corporate designu (firemního stylu). Používáním kvalitního firemního loga se zapisujete do mysli svých zákazníků a obchodních partnerů. Funkcí loga je přinést subjektu, který jej používá, jedinečnost, odlišení od ostatních subjektů a snadnou zapamatovatelnost.

Logotyp (z řeckého Logótypo), běžně známý jako logo, znázorňue grafický element obchodní značky nebo známky, který je tvořen určitým řezem písma a je zaranžován čitelným způsobem buď samostatně nebo společně s grafickým symbolem. Tvar, barva, font písma atd. by měly být zřetelně odlišné od ostatních subjektů podobného zaměření. Logo je ikonický symbol navržený k tomu, aby reprezentoval společnost, produkt nebo službu. V důsledku rostoucího vlivu marketingové komunikace je logo často doprovázeno sloganem, tzv. claimem, který slouží ke komunikační podpoře značky.

Unikátnost logotypu je nanejvýš důležitá, aby bylo zabráněno zmatení klientů, dodavatelů, uživatelů a široké veřejnosti. V tomto pojetí, jímž logo plní tento úkol, by mělo fungovat jako obchodní značka a mělo by být užito k unikátní identifikaci subjektu, produktu nebo služby. Jakmile je logotyp navržen, je vhodné jej efektivně ochránit registrací obchodní značky, aby nemohl být zneužit a užíván nikým jiným než jeho vlastníkem. Pokud jsou stanovena jasná pravidla a pravomoce k užití loga, stává se logo duševním vlastnictvím.

Nové logo a redesign stávajícího loga

Vytvoření nového loga podléhá dlouhé řadě příprav, definování potřeb a záměrů. Jelikož je tato oblast nadřazena corporate designu, probíhá i zde vizuální audit, zejména analýza komunikačního sdělení a rozbor konkurence. Zcela nové logo by mělo být unikátní a nezaměnitelné s jiným subjektem. Kvalitně navržené a zpracované logo je dobrým základem vizuální kultury subjektu a základním stavebním kamenem corporate designu.

Každá značka - logo - potřebuje dříve či později aktualizovat, proto je třeba přistoupit k jejímu redesignu. Ať už se jedná o zcela novou koncepci, či jen přizpůsobení loga novým trendům, vždy jde o citlivou oblast vizuální inovace zavedených společností, produktů či služeb. Ačkoli dnes nové trendy rychle vznikají a zanikají, je potvrzeno, že zcela zásadně ovlivňují naše myšlení, vkus i vizuální preference. Postupem času dochází k tzv. grafické stylizaci, neboli zjednodušování značek.

Logo manuál - manuál jednotného firemního stylu

Manuál jednotného firemního stylu (nebo zjednodušený logo manuál) kodifikuje značku, její základní podobu, barevné varianty, velikosti, rozložení prvků loga, pravidla pro jeho použití v samostatné podobě i v kontextu ostatních aplikací loga; ucelený corporate identity manuál pak zachází do nejmenších detailů firemní image. Další informace najdete v sekci Corporate identity (firemní styl).

Ochranná známka

Registrace obchodní značky jako ochranné známky se dělí do skupin, které se nazývají známkové třídy - slovní, grafická a kombinovaná. Z hlediska firemního logotypu řeší registrace známkovou třídu grafickou a kombinovanou. Spolupracujeme s certifikovanou patentovou a známkovou kanceláří. Vedle samotné registrace firemního loga zajišťujeme také rešerše k tomu, zda je či není vaše logo (zejména stávající) schopno být ochrannou známkou, a to nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Naši klienti