design studio - ateliér reklamního designu  
Design studio
Design studioCo dělámeDesign studioReferenceDesign studioO firměDesign studioKontaktDesign studio
Design studio
 
 
přehled služeb
 
design firemních logotypů
corporate design (firemní styl)
grafický design & dtp
webdesign (prezentace)
3d animace & design
produkční služby
tiskové služby
fotografické služby
 
Další projekty
 
Profesionální design firemních logotypů a corporate identity.
Firemní logo
 
partneři a reklama
 
Jsme členy Hospodářské komory České republiky
 
Czechdesign.cz

SISO Production
 
 
Corporate Design (Firemní styl)
 
C
orporate design je komplexní souhrn veškerých vizuálních výstupů, kterými se subjekt (jednotlivec, firma, instituce, stát) prezentuje. Ke správně řízené vizuální komunikaci je zapotřebí, aby systém vizuální prezentace byl předem důkladně naplánován a kvalitně zpracován. Vizuální styl je ve zkratce kompilací všech složek, kterými jsou značka, barevnost, typografie, grafické prvky a specifický způsob kombinace těchto prvků.

Základním principem Corporate designu je zvýšení identifikace subjektu pro veřejnost - vytvořit pro určitou značku sadu natolik unikátních a nezaměnitelných vizuálních atributů, které jí pomohou jednoznačně se odlišit, a to především od svých obchodních konkurentů.

Kvalita Corporate designu má velmi silný dopad na image. Kvalitní a esteticky zpracovanou značkou i propracovaným a systematicky používaným vizuálním stylem dává subjekt najevo, že mu záleží na jeho okolí, že názor veřejnosti je pro něj důležitý.

Subjekt, který si přeje být jedinečný - odlišit se od ostatních a být tak snadno zapamatovatelný, dát veřejnosti najevo svou filozofii, musí vystupovat na veřejnosti i vizuálně jednotným a předem dobře promyšleným způsobem; musí mít k dispozici systematicky zpracované principy vizuální komunikace, tzv. manuál vizuálního (firemního) stylu.

Vizuální audit

Pro správné navržení a následnou aplikaci odpovídajícího Corporate designu je zapotřebí provést důkladnou analýzu současného stavu a kroky, které k němu vedli. Identifikací silných a slabých stránek aktuální vizuální prezentace lze zachovat funčkní mechanizmy jako neměnné, zatímco ty nefunkční zcela nahradit. K vizuálnímu auditu by měla náležet také analýza konkurence, ať už se jedná o konkurenční subjekt, produkt či službu. I zde plní svou důležitou funkci identifikace silných a slabých stránek konkurence.

Corporate identity manual - manuál jednotného firemního stylu

Manuál jednotného firemního stylu (nebo zjednodušený logo manuál) kodifikuje značku, její základní podobu, barevné varianty, velikosti, rozložení prvků loga, pravidla pro jeho použití v samostatné podobě i v kontextu ostatních aplikací loga; ucelený corporate identity manuál pak zachází do nejmenších detailů firemní image.

Naši klienti